Farmasi Prim Tablosu

Farmasi prim kazancı aylık olarak sıfırlanan ve her ay yeniden hesaplanan bir kazanç sistemidir. Farmasi prim sisteminde kazançlarınız, seviyenize ve o ay ki sattığınız ürün miktarına göre değişmektedir. Ekibinizden prim kazanabilmeniz için, aktif bir şekilde sistemi kullanmanız gerekir.

Prim ödemeleri her ayın 20 sinde yapılmaktadır. Stopaj ödemeleri ise her ayın 25’inde ödenmektedir. Prim ödeme günü hafta sonuna geldiğinde ise, önümüzdeki ilk iş gününde ödenir. Ödemeler üyelerin banka hesaplarına yapılmaktadır.

Örnek vermek gerekirse, Mart içinde hak ettiğiniz prim Nisan ayının 20 sinde yapılmaktadır. Tüm farmasi prim hesaplamaları KDV düşürüldükten sonra yapılmaktadır. Yapılacak prim ödemeleri %20 oranında gelir vergisi kesintisine uğramaktadır.


Lider Yetiştirme Prim Oranları


Lider Yetiştirme Seviye Kuralı

Girişimcinin alt ekibindeki liderleri ile arasında 3 veya daha fazla seviye farkı bulunursa lider yetiştirme priminde değişiklik olur. Buna göre bu liderden elde edilen lider yetiştirme priminin %75’ini, %50’sini veya % 25’ini kazanır. Ünvan farkının görüldüğü nesilden itibaren bu kural uygulanır.

Prim Ödeme ve Hesaplama

  1. Primler iş bu Kazanç Planındaki seviyelere göre hesaplanmaktadır.
  2. Primler, sipariş sırasında Farmasi’de sahip olunan düzeye göre ödenmektedir.
  3. Alt ekibinden grup primi hak edilmesi için aktiflik şartı aranır.
  4. Prim ödenebilmesi için Girişimci’nin faturalarını zamanında ödemesi gerekmektedir. Girişimci’nin günü geçmiş borcu var ise o ayki primi firmada saklı tutulup bir sonraki ay ödenir.
  5. Prim ödemeleri takip eden her ayın 20 sinde (hafta sonuna geldiği takdirde takip eden iş gününde) Girişimci’nin banka hesabına yatırılmaktadır. Örneğin Ocak ayı için olan ödemeler 20 Şubat tarihinde yapılacaktır. 20. Günün resmi tatil ve/veya hafta sonu tatillerine denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü yapılacaktır.
  6. Tüm Prim hesaplamaları prim değersiz ürünler ve KDV düşüldükten sonra hesaplanmaktadır. Prim ödemeleri adınıza gelir vergisi stopajı (%20) kesilerek yatırılacaktır. Prim ödemeleri, mal bedeli ödenmiş faturalar üzerinden hesaplanarak pazarlama planına göre ödenir.
  7. Alt grubunuzda, sizinle aynı seviyede olan girişimcilerinizden Grup primi kazanılmamaktadır.
  8. Girişimcilerin kendi linkleri üzerinden nihai tüketiciye, Farmasi internet sitesine yönlendirerek yapacak satışlarda, satılan ürüne ilişkin satış fiyatı ile girişimci katalog fiyatı arasındaki fark, prim olarak girişimci hesabına yansıtılır. Girişimci şahıs ise KDV stopaj düşülerek, tüzel kişi ise faturası karşılığında ödenir.

Farmasi Aktiflik Şartı

Farmasi üyesinin prim alabilmesi için her ay girmesi gereken sipariş miktarının adıdır. Farmasi’den hak edilen primin hesaba yatması ve sistemin kişinin çalıştığı, aktif durumda olduğunu belirten işlemdir. Farmasi aktiflik şartı sadece ve sadece 160 TL puandır.

Farmasi üyesi her ay aktif olacak diye bir şart yoktur. Fakat prim hakedişl varsa ve bu prim hakedişinin hesabına yatmasını istiyorsa 160 TL puanlık ürün sipariş etmesi gerekmektedir.

Farmasi aktiflik şartı makul ve mantıklıdır. Her evde kullanılan miktardadır. Bu rakam zaten her evin ihtiyacı olan tutardır. Bir başka bakış açısıyla Farmasi kişiden evinin yada kişisel ihtiyaçlarını Farmasi’den almasını istemektedir. Bu da en doğal hakkıdır.

Yandan Fark 7.000 TL Puan Kuralı

Farmasi prim alma şartlarından biri olan yandan 7000 TL puan farkı şartı nedir?:

Bir kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 20.000 TL Puan alışveriş yapan girişimci %21 prim grubuna girer. İlk defa %21 seviyesine ulaşan Girişimciye Müdür unvanı verilir. Tüm %21 Müdür ve üst seviyelerde yandan 7000 TL puan farkı aranmaktadır.

Yandan 7000 TL puan farkı nasıl hesaplanır?

Girişimcinin direk bağlı %21 seviyesindeki ekiplerin grup TL puanları hariç tutulur. Direk bağlı ekipte yer alan %15 ve/veya %18 seviyesinde en yüksek grup TL puanına sahip girişimicinin grup TL puanı da hesaplamalara dahil edilmez. Bunların dışında kalan direk bağlı girişimcilerin grup TL puanlarının toplamı 7000 TL puandan yüksek ise Yandan Fark kuralını yerine getirilmiş olur. Kişisel puan, yandan fark puanına eklenmektedir.

%21 SANAL Prim Kazancı nedir?

Girişimci yandan 7000 TL puanın altında kaldığında gerçekleşen yandan TL puana karşılık gelen prim oranına göre kazanç elde eder.

Sıkça Sorulan Sorular

Farmasi prim sistemi hakkında sıkça sorulan sorular

1TL Puan nedir?
Farmasi ürünlerini satın aldıkça, hesabınızda TL PUAN biriktirirsiniz. Siz ve ekibiniz TL PUAN biriktirerek bu puan üzerinden yüzdelik seviyeniz çarpılarak ve stopaj verginiz düşülerek o ayki kazancınız hesaplanır. Yani örnek olarak 100 TL’lik bir alışverişte katalog da almışsanız 97 TL puan kazanabilirsiniz.
2Kişisel puan ve grup puanı nedir?
Farmasi kişisel puan ve grup puanı adından da anlaşılacağı gibi girişimcinin kendisinin direkt verdiği siparişlerden kazandığı puana Kişisel Puan denir. Grup puanı ise girişimciye bağlı diğer girişimcilerin o ay içerişinde yaptığı toplam TL PUAN’ı temsil eder.
3Farmasi sanal müdür ne demek?
Farmasi Sanal müdür demek; Müdür olan kişinin alt ekibinde %18 seviyesinde yada %21 seviyesinde birinin olduğu ve bu alt ekibinde bulunan kişi ile arasında 6000₺ ciro olmaması demektir. Bu durumda Farmasi’den yine bu kişi prim alır fakat Lider Yetiştirme Primi alamaz sanal olduğu için.