PRİM SİSTEMİ

Farmasi prim kazancı aylık olarak sıfırlanan ve her ay yeniden hesaplanan bir kazanç sistemidir.


Lider Yetiştirme Prim Oranları


Lider Yetiştirme Seviye Kuralı

Girişimcinin alt ekibindeki liderleri ile arasında 3 veya daha fazla seviye farkı bulunursa lider yetiştirme priminde değişiklik olur. Buna göre bu liderden elde edilen lider yetiştirme priminin %75’ini, %50’sini veya % 25’ini kazanır. Ünvan farkının görüldüğü nesilden itibaren bu kural uygulanır.

Prim Ödeme ve Hesaplama

  1. Primler iş bu Kazanç Planındaki seviyelere göre hesaplanmaktadır.
  2. Primler, sipariş sırasında Farmasi’de sahip olunan düzeye göre ödenmektedir.
  3. Alt ekibinden grup primi hak edilmesi için aktiflik şartı aranır.
  4. Prim ödenebilmesi için Girişimci’nin faturalarını zamanında ödemesi gerekmektedir. Girişimci’nin günü geçmiş borcu var ise o ayki primi firmada saklı tutulup bir sonraki ay ödenir.
  5. Prim ödemeleri takip eden her ayın 20 sinde (hafta sonuna geldiği takdirde takip eden iş gününde) Girişimci’nin banka hesabına yatırılmaktadır. Örneğin Ocak ayı için olan ödemeler 20 Şubat tarihinde yapılacaktır. 20. Günün resmi tatil ve/veya hafta sonu tatillerine denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü yapılacaktır.
  6. Tüm Prim hesaplamaları prim değersiz ürünler ve KDV düşüldükten sonra hesaplanmaktadır. Prim ödemeleri adınıza gelir vergisi stopajı (%20) kesilerek yatırılacaktır. Prim ödemeleri, mal bedeli ödenmiş faturalar üzerinden hesaplanarak pazarlama planına göre ödenir.
  7. Alt grubunuzda, sizinle aynı seviyede olan girişimcilerinizden Grup primi kazanılmamaktadır.
  8. Girişimcilerin kendi linkleri üzerinden nihai tüketiciye, Farmasi internet sitesine yönlendirerek yapacak satışlarda, satılan ürüne ilişkin satış fiyatı ile girişimci katalog fiyatı arasındaki fark, prim olarak girişimci hesabına yansıtılır. Girişimci şahıs ise KDV stopaj düşülerek, tüzel kişi ise faturası karşılığında ödenir.